فهرست

نام کاربری و رمز عبور یا کد فعالسازی من کار نمیکند.

برای بررسی و رفع مشکل فوق، لطفا مراحل زیر را قدم به قدم انجام دهید:

 فقط از نام کاربری و کلمه عبور یا کد فعالسازی که متعلق به شماست و از طریق ایمیل آدرسی که در وب سایت در زمان خرید یا فعالسازی معرفی کرده اید، استفاده نمائید. بطور مثال:

  • نام کاربری: EAV-12345678
  • کلمه عبور: abcde12345
  • کد فعالسازی(