فهرست

شرح خدمات

 • زمان پاسخگویی به درخواست های با اولویت حیاتی
 • زمان پاسخگویی به درخواست های با اولویت مهم
 • زمان پاسخگویی به درخواست های با اولویت عادی
 • ساعات ارائه خدمات پشتیبانی
 • پاسخگویی تلفنی با اولویت
 • پاسخگوی تلفن
 • تعداد درخواست قابل پذیرش
 • خدمات اطلاع رسانی ویژه
 • تهیه گزارش از تهدیدات و مشکلات
 • به روزرسانی های عمده
 • نصب بسته های خدماتی
 • ارتقاء به نسخه های جدید

خدمات ویژه

 • 2 ساعت
 • 4 ساعت
 • 1 روز کاری
 • شبانه روی همه روزهای سال
 • بله
 • متخصص/کارشناس ESET
 • نامحدود
 • بله
 • بله
 • همکاری در پیاده سازی
 • همکاری در پیاده سازی
 • همکاری در پیاده سازی

خدمات عادی

 • 1 روز کاری
 • در فرصت مناسب
 • در فرصت مناسب
 • 8 الی 17 روزهای کاری
 • -
 • کارشناس پشتیبانی(نمایندگی های مجاز)
 • -
 • -
 • بله
 • -
 • -
 • -

درخواست خدمات پشتیبانی

توجه

در نظر داشته باشید به درخواستهائی که حاوی اطلاعات اشتباه بوده یا ناقص ارسال شوند، پاسخ داده نخواهد شد. لذا در تکمیل این فرم نهایت دقت را به عمل آورده و حتما قسمتهای ستاره دار(*) را تکمیل نمائید. کلیه درخواستها به ترتیب دریافت و طی 3 تا 7 روز کاری پاسخ داده خواهند شد.


نام و نام خانوادگی:*

ایمیل:*

توضیحات:*

*