فهرست

پایان پشتیبانی ویندوز ۷ و محصولات ESET


موضوع:


راهکار: 

نصب آخرین بروز رسانی های ویندوز ۷ به همراه سرویس پک ۱

بروز رسانی ویندوز ۷ با سرویس پک ۱

هنگام نصب محصولات ESET در ویندوز ۷، ممکن است پیام اخطار "Warning! This product is no longer supported on your outdated version of Microsoft Windows" نمایش داده شود.


برای نصب محصول ESET مورد نظر خود، سرویس پک ۱ برای ویندوز ۷ را به همراه بسته های بروز رسانی KB4474419 و KB4490628 را نصب کنید.