فهرست

نصب و استفاده از برنامه ESET Secure Authentication بر روی iPhone

1- وارد برنامه Messages شوید.

2- در پیامک خود بر روی پیغام کلیک کنید:

3- بر روی Install a new app و سپس Download and Install کلیک کنید.

در صورتی که برنامه نصب باشد Activate and Use را انتخاب کنید و بر روی Open کلیک کنید.

اگر شما دسترسی چندین اکانت در دامنه های مختلف را ذخیره می نمائید بر روی Add token to App را انتخاب کنید.

4- برنامه را نصب کنید.

5- موافقتنامه را بررسی و I Accept را انتخاب کنید.

6- بر روی Yes کلیک کنید تا برنامه فعال و سپس با Open آن را باز کنید.

7- بر روی Settings -> Get Tokens بروید.

8- ما پیشنهاد میکنیم به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز یک PIN Code برای این برنامه انتخاب کنید.