فهرست
پیرو مذاکرات و رایزنی های به عمل آمده با شرکت معظم ESET، وب سایت فروش و پشتیبانی به زبان فارسی برای ارائه اطلاعات پیرامون محصولات این شرکت راه اندازی گردید.