فهرستبا توجه به راه اندازی فروشگاه و عرضه مستقیم محصولات اصلی، جشنواره اعطای جوایز متعدد شامل سکه طلا، گوشی تلفن همراه و ... به قید قرعه به خریداران محصولات رسمی ESET برگزار میگردد.