فهرست

دانلود رایگان آنتی ویروس های ESET

برای ذخیره کردن فایل نصب محصولات ESET از فولدرهای Temp، Desktop یا از این دست استفاده ننمائید.
همیشه یک فولدر جدید بسازید و فایل نصب را در آن کپی کرده و سپس اجرا و نصب نمائید.

دانلود رایگان نسخه تحت شبکه سازمانی

ESET File Security for Linux/FreeBSD

آنتی ویروس برای فایل سِرور لینوکس
Ubuntu, Debian

ESET File Security for Linux/FreeBSD

آنتی ویروس برای فایل سِرور لینوکس
Suse, Fedora, Mandriva, Red Hat

ESET File Security for Linux/FreeBSD

آنتی ویروس برای فایل سِرور لینوکس
Other Linux distribution

ESET Gateway Security for Linux/FreeBSD

مسدود نمودن بد افزارها، وب سایتهای مشکوک و ترافیک FTP در محیط لینوکس
FreeBSD 9,8,7,6

ESET Gateway Security for Linux/FreeBSD

مسدود نمودن بد افزارها، وب سایتهای مشکوک و ترافیک FTP در محیط لینوکس
Other Linux distribution

ESET Gateway Security for Linux/FreeBSD

مسدود نمودن بد افزارها، وب سایتهای مشکوک و ترافیک FTP در محیط لینوکس
Suse, Fedora, Mandriva, Red Hat

ESET Gateway Security for Linux/FreeBSD

مسدود نمودن بد افزارها، وب سایتهای مشکوک و ترافیک FTP در محیط لینوکس
Ubuntu, Debian

ESET Mail Security for Linux/FreeBSD

آنتی ویروس برای سرور ایمیل لینوکس
FreeBSD 9,8,7,6

ESET Mail Security for Linux/FreeBSD

آنتی ویروس برای سرور ایمیل لینوکس
Other Linux distribution

ESET Mail Security for Linux/FreeBSD

آنتی ویروس برای سرور ایمیل لینوکس
Suse, Fedora, Mandriva, Red Hat

ESET Mail Security for Linux/FreeBSD

آنتی ویروس برای سرور ایمیل لینوکس
Ubuntu, Debian